Montaż – instalacje wodno-kanalizacyjne

Instalacja wodno-kanalizacyjnaŚwiadczymy kompleksowe usługi wodno-kanalizacyjne. Realizujemy także niezbędne modernizacje sieci wodnych zewnętrznych i wewnętrznych. W przypadku nowych obiektów budowlanych prace rozpoczynamy na etapie wznoszenia ścian przyziemia. Wykonamy montaż instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, podłączymy wodę ze studni, pomp głębinowych oraz stacji uzdatniania. W przypadku zagrożenia podtapianiem części podziemnych zaproponujemy Państwu wykonanie drenażu (podziemnego systemu odwodnienia budynku) oraz systemu odprowadzania wody deszczowej.

 

Wykonawstwo sieci wodno-kanalizacyjnych

W ramach usługi opracujemy dla Państwa projekt instalacji, na podstawie którego dobierzemy średnicę rur. Zadbamy o utrzymanie wymaganego przepływu wody w punktach poboru i bezszumowe działanie instalacji. Korzystamy z produktów i narzędzi od sprawdzonych producentów, co daje gwarancję szybkiego i starannego wykonania prac.

W zakres naszych prac wchodzą m.in.

  • kompleksowe wykonawstwo instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  • doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków z obiektu,
  • modernizacja istniejącej sieci wodnej,
  • wykonanie drenażu i odwodnienia terenu,
  • montaż przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • biały montaż (instalacja wanien, umywalek i innych urządzeń sanitarnych),
  • montaż stelaży łazienkowych,
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instalacji.

Przeprowadzimy także szkolenia z zakresu obsługi instalacji. Do każdego zlecenia podchodzimy z pełnym zaangażowaniem i należytą starannością. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług i kontaktu telefonicznego w przypadku wątpliwości dotyczących oferty.